VLADZHEG

VLADZHEG

Vladislav Zheglyakov Coin
VLADZHEG/BIP
BIP/VLADZHEG
Reserve BIP
Amount
Delegated 0.000000 (%)
Price in delegation (%)
CRR 91%
Coin Transactions 0
Delegates 0
Delegated coins 0